Thuốc muỗi Cúc Phương
Đời sống không côn trùng gây hại

VIPERTE 70EC

Hoạt chất:

Permethrin:……………30% w/v

Tetramethrin:…………10% w/v

Piperonyl Butoxide:……..30% w/v

Hãng sản xuất: VIPESCO

Xuất xứ: Hàng nội địa

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

VIPERTE 70EC diệt trừ hữu hiệu muỗi, gián trong gia dụng và y tế

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Phun tồn lưu trừ muỗi, gián: Pha 15 ml chế phẩm trong 01 lít nước phun trên 20 m2 bề mặt.
  • Phun ULV lanh: Pha 1,5 lít chế phẩm với 8,5 lít nước:
    • Trong nhà: Phun 20 ml dung dịch đã pha cho 01 nhà tương đương thể tích 200 m3 .
    • Ngoài nhà: Phun 2,5 lít dung dịch đã pha cho 01 ha (10.000 m2 ).

LẮC ĐỀU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Đăng ký làm đại lý cucphuongtech.com